logo

Các bước học tập hiệu quả là?

Câu hỏi :

Các bước học tập hiệu quả là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Các bước học tập hiệu quả là?

Nếu muốn thành tích học tập tốt, thì chúng ta cần có phương pháp học tập và có các bước học tập hiệu quả. Từ đó giúp người học hiểu và nắm rõ nội dung bài, trau dồi nâng cao, tích lũy thêm vốn kiến thức của bản thân. Hơn nữa, việc xây dựng phương pháp học tập giúp ta xác định được định hướng cho mình và thúc đẩy bản thân thêm phát triển hơn.

Các bước học tập hiệu quả là:

+ Xác định mục đích, động cơ học tập

+ Lập kế hoạch học tập

+ Xác định phương pháp học tập

icon-date
Xuất bản : 07/01/2023 - Cập nhật : 07/01/2023