logo

Một trong ba nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân BVTQ là?

Câu hỏi :

Một trong ba nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân BVTQ là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Một trong ba nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân BVTQ là Phối hợp chặt chẽ giữa chống quân địch tiến công từ bên ngoài vào với BLLĐ từ bên trong. Kẻ thù xâm lược nước ta có thể sẽ sử dụng lực lượng tiến công từ bên ngoài vào và bạo loạn, lật đổ ở bên trong, đánh nhanh giải quyết nhanh, vì vậy buộc ta phải chủ động ngăn chặn ý đồ của chúng, không để kẻ địch cấu kết với nhau.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2023 - Cập nhật : 04/02/2023