logo

Lực lượng toàn dân đánh giặc được tổ chức chặt chẽ thành các lực lượng?

Câu hỏi :

Lực lượng toàn dân đánh giặc được tổ chức chặt chẽ thành các lực lượng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Toàn dân đánh giặc phải có lực lượng nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân: Lực lượng chiến tranh nhân dân, dân quân tự vệ làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc ở cơ sở; Bộ đội địa phương và dân quân tự vệ làm nòng cốt cho phong trào chiến tranh nhân dân ở địa phương; Bộ đội chủ lực cùng lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc trên chiến trường cả nước.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2023 - Cập nhật : 04/02/2023