logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 1. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Sinh học 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 1. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

- Soạn Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 1


I. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng đối với sinh vật

- Sinh vật cần thực hiện trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng để tồn tại và phát triển.

- Chất được lấy từ môi trường để tạo chất sống và tích luỹ năng lượng.

- Chất thải, chất độc hại hoặc dư thừa được thải ra để tránh gây rối loạn và tử vong.


II. Các dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật


1. Tiếp nhận các chất từ môi trường và vận chuyển các chất

- Thực vật lấy chất khoáng, nước, CO2 và ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ.

- Động vật lấy chất dinh dưỡng từ thức ăn và lấy C từ không khí qua hệ hô hấp.

- Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và O2 đến tế bào.


2. Biến đổi các chất kèm theo chuyển hoá năng lượng ở tế bào

- Quá trình đồng hoá tổng hợp chất hữu cơ từ các chất đơn giản và tích luỹ năng lượng.

- Quá trình dị hoá phân giải chất hữu cơ phức tạp và giải phóng năng lượng từ liên kết hoá học.


3. Thái các chất vào môi trường

- Cơ thể thải các chất không sử dụng, dư thừa và độc hại ra môi trường.

- Thực vật và động vật trao đổi chất và năng lượng liên tục với môi trường sống.


III. Các giai đoạn chuyển hóa năng lượng trong sinh giới


1. Giai đoạn tổng hợp

- Nguồn năng lượng ban đầu cho sinh giới là năng lượng ánh sáng mặt trời (quang năng).

- Cây xanh chuyển hoá quang năng thành hoá năng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các phân tử hữu cơ bằng cách thu nhận CO2 và nước.


2. Giai đoạn phân giải

- Các liên kết hoá học trong phân tử hữu cơ chứa năng lượng thế năng.

- Hô hấp biến đổi thế năng thành động năng.

- Quá trình hô hấp biến đổi phân tử lớn thành phân tử nhỏ hơn và chuyển năng lượng hoá học sang các phân tử nhỏ dễ sử dụng (ATP, NADH,...).


3. Giai đoạn huy động năng lượng

- ATP được tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào và được sử dụng cho các hoạt động sống.

- Phá vỡ liên kết giữa các gốc phosphate trong ATP giải phóng năng lượng.

- Năng lượng này cuối cùng sẽ chuyển thành nhiệt năng và toả vào môi trường.


IV. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể

- Chất dinh dưỡng chuyển tới tế bào để đồng hoá tổng hợp chất hữu cơ và dự trữ năng lượng.

- Phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cho hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

- Chất thải từ quá trình dị hoá tế bào được thải ra môi trường.


V. Các phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng


1. Tự dưỡng

- Tự dưỡng gồm quang tự dưỡng và hoá tự dưỡng.

- Quang tự dưỡng: sử dụng nước, CO2 và năng lượng ảnh sáng để tổng hợp chất hữu cơ. Thực vật là sinh vật quang tự dưỡng.

- Hoá tự dưỡng: sử dụng nguồn carbon và nguồn năng lượng từ chất vô cơ để tổng hợp chất hữu cơ. Một số vi khuẩn là sinh vật hoá tự dưỡng.

- Vai trò của sinh vật tự dưỡng: cung cấp O2, thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản cho động vật; điều hoà khí hậu.


2. Dị dưỡng

- Dị dưỡng là phương thức sinh vật lấy chất hữu cơ từ sinh vật tự dưỡng hoặc động vật khác để xây dựng cơ thể và sử dụng năng lượng. 

- Động vật là ví dụ điển hình cho phương thức này.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Sinh học 11 Kết nối tri thức

- Soạn Sinh học11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Sinh học11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Sinh học 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lý thuyết Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 1. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT