logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Lịch sử 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

- Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 2

1. Tình hình nước Pháp trước cách mạng

* Kinh tế Pháp vào cuối thế kỉ XVIII:

- Nước nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển chậm so với Anh.

- Canh tác thô sơ, năng suất thấp, đói kém thường xuyên xảy ra, nhiều đất bỏ hoang.

- Có máy móc và trung tâm công nghiệp, các hải cảng sôi động.

- Quy định ngặt nghèo của chế độ phường hội kìm hãm sản xuất công nghiệp, hạn chế tự do kinh doanh và cải tiến sản xuất.

* Chính trị, xã hội Pháp nửa sau thế kỉ XVIII:

- Chế độ quân chủ chuyên chế khủng hoảng.

- Vua Lu-i XVI nắm mọi quyền hành.

- Quan lại tham nhũng gây khó khăn cho dân số.

- Xã hội phân thành ba đẳng cấp: Quý tộc, Tăng lữ và Đẳng cấp thứ ba. 

+ Quý tộc và Tăng lữ có đặc quyền, miễn thuế, nắm quyền lực cao nhất.

+ Giai cấp tư sản dẫn đầu Đẳng cấp thứ ba, không có quyền lực chính trị.

+ Nông dân và bình dân thành thị chiếm hơn 90% dân số, chịu bóc lột.

* Về tư tưởng:

- Triết học Ánh sáng thế kỉ XVIII đả phá phong kiến và Giáo hội, mở đường cho cách mạng.

- S. Mông-te-xki-ơ chủ trương hạn chế quyền vua, bảo vệ tự do công dân.

- Ph. Vôn-te chủ trương xây dựng chính quyền quân chủ, bảo vệ quyền tín ngưỡng và tư hữu.

- G. G. Rút-xô cho rằng phải xoá bỏ nền quân chủ, thành lập cộng hoà.

- Nợ vay của tư sản khiến nhà vua tăng thuế, đời sống dân càng cơ cực.

- Ngày 14 - 7 - 1789, cách mạng Pháp bùng nổ do đấu tranh chống phong kiến.

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Lịch sử 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ. Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 2 1. Tình hình nước Pháp trước cách mạng * Kinh tế Pháp vào cuối thế kỉ XVIII: - Nước nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển chậm so với Anh. - Canh tác thô sơ, năng suất thấp, đói kém thường xuyên xảy ra, nhiều đất bỏ hoang. - Có máy móc và trung tâm công nghiệp, các hải cảng sôi động. - Quy định ngặt nghèo của chế độ phường hội kìm hãm sản xuất công nghiệp, hạn chế tự do kinh doanh và cải tiến sản xuất. * Chính trị, xã hội Pháp nửa sau thế kỉ XVIII: - Chế độ quân chủ chuyên chế khủng hoảng. - Vua Lu-i XVI nắm mọi quyền hành. - Quan lại tham nhũng gây khó khăn cho dân số. - Xã hội phân thành ba đẳng cấp: Quý tộc, Tăng lữ và Đẳng cấp thứ ba.  + Quý tộc và Tăng lữ có đặc quyền, miễn thuế, nắm quyền lực cao nhất. + Giai cấp tư sản dẫn đầu Đẳng cấp thứ ba, không có quyền lực chính trị. + Nông dân và bình dân thành thị chiếm hơn 90% dân số, chịu bóc lột. * Về tư tưởng: - Triết học Ánh sáng thế kỉ XVIII đả phá phong kiến và Giáo hội, mở đường cho cách mạng. - S. Mông-te-xki-ơ chủ trương hạn chế quyền vua, bảo vệ tự do công dân. - Ph. Vôn-te chủ trương xây dựng chính quyền quân chủ, bảo vệ quyền tín ngưỡng và tư hữu. - G. G. Rút-xô cho rằng phải xoá bỏ nền quân chủ, thành lập cộng hoà. - Nợ vay của tư sản khiến nhà vua tăng thuế, đời sống dân càng cơ cực. - Ngày 14 - 7 - 1789, cách mạng Pháp bùng nổ do đấu tranh chống phong kiến. 2. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp - Cách mạng tư sản Pháp lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ cộng hoà và đưa tư sản lên cầm quyền. - Cách mạng tư sản Pháp ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước, truyền bá tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái. - Cách mạng tư sản Pháp thiết lập chế độ cộng hoà, giải quyết vấn đề ruộng đất, xoá bỏ đẳng cấp và quan hệ sản xuất phong kiến. - Cách mạng tư sản Pháp là cuộc đấu tranh giai cấp lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và bảo vệ Tổ quốc. >>> Xem toàn bộ:  - Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức - Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức - Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Kết nối tri thức - Trắc nghiệm Lịch sử 8 Kết nối tri thức ------------------------------------------- Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

2. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp

- Cách mạng tư sản Pháp lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ cộng hoà và đưa tư sản lên cầm quyền.

- Cách mạng tư sản Pháp ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước, truyền bá tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái.

- Cách mạng tư sản Pháp thiết lập chế độ cộng hoà, giải quyết vấn đề ruộng đất, xoá bỏ đẳng cấp và quan hệ sản xuất phong kiến.

- Cách mạng tư sản Pháp là cuộc đấu tranh giai cấp lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và bảo vệ Tổ quốc.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Lịch sử 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT