logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Lịch sử 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

- Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 1


1. Cách mạng tư sản Anh

a) Nguyên nhân

- Vào đầu thế kỉ XVII, nước Anh có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.

- Nghề nuôi cừu trở nên có lợi nhất nhờ sự phát triển công nghiệp len dạ.

- Quý tộc nhỏ chuyển sang kinh doanh tư bản chủ nghĩa, đuổi tá điền và biến ruộng đất thành đồng cỏ.

- Xã hội phân hoá thành nhiều giai cấp và chia thành hai phe đối lập: vua và các thế lực phong kiến,n giai cấp tư sản, tầng lớp quý tộc mới, nông dân và bình dân thành thị.

- Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế, cùng với mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ, quý tộc dẫn đến cách mạng lật đổ chế độ phong kiến và xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội để tăng thuế đàn áp cuộc khởi nghĩa của người Xcốt-len.

- Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với thế lực phong kiến ngày càng gay gắt.

- Đầu năm 1642, vua Sác-lơ I chạy lên phía bắc Luân Đôn để chuẩn bị lực lượng.

- Tháng 8 – 1642, vua tuyên chiến với Quốc hội và cách mạng bùng nổ.

b) Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính

- Cách mạng tư sản Anh lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Thắng lợi của giai cấp tư sản là thắng lợi của chế độ xã hội mới, xoá bỏ chế độ phong kiến.

- Tuy nhiên, cách mạng không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất và chưa xoá bỏ tận gốc chế độ phong kiến.

- Cách mạng do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức nội chiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.


2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

a) Nguyên nhân chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mỹ 

- Thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ sau khi phát hiện ra châu Mỹ.

- Sự phát triển kinh tế theo con đường tư bản chủ nghĩa ở 13 thuộc địa gây mâu thuẫn giữa các thuộc địa với chính quốc. Các tầng lớp nhân dân thuộc địa đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh, đòi giải phóng, tự do phát triển kinh tế và văn hoá.

- Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè (trà) của Anh để phản đối chế độ thuế vô lí của thực dân Anh.

- Đại biểu các thuộc địa Bắc Mỹ đòi vua Anh xoá bỏ các luật cấm vô lí, tuy nhiên vua không chấp nhận và tuyên bố sẽ trừng trị nếu các thuộc địa “nổi loạn”. Tháng 4 – 1775, cuộc chiến tranh bùng nổ giữa thực dân Anh và 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

b) Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính

- Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ lật đổ thực dân Anh, lập Hợp chúng quốc Mỹ, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa.

- Cuộc cách mạng tư sản này ảnh hưởng phong trào đấu tranh giành độc lập nhiều nước thế kỉ XVIII-XIX.

- Chiến tranh này do tầng lớp chủ nô và tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức giải phóng, thiết lập chế độ cộng hoà tổng thống.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Lịch sử 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT