logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Lịch sử 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

- Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 15


1. Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX

- Từ đầu thế kỉ XVIII, Ấn Độ suy yếu do cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến.

- Anh và Pháp tranh giành xâm lược Ấn Độ, và giữa thế kỉ XIX, Anh hoàn thành việc xâm chiếm và áp đặt cai trị.

- Thực dân Anh thi hành nhiều biện pháp để áp đặt và củng cố quyền cai trị trực tiếp ở Ấn Độ, bao gồm đặt một Phó vương và hội đồng điều hành.

- Ngày 1 – 1 – 1877, Nữ hoàng Anh Vich-to-ri-a tuyên bố đồng thời là Nữ hoàng Ấn Độ, chấm dứt việc chinh phục Ấn Độ của thực dân Anh.

- Thực dân Anh thực hiện chính sách nhượng bộ tầng lớp trên của phong kiến bản xứ và khơi sâu sự chia rẽ về chủng tộc, tôn giáo.

- Ấn Độ bị thực dân Anh khai thác quy mô lớn, bóc lột nhân công và nguồn nguyên liệu để kiếm lợi nhuận.

- Trong nông nghiệp, chính quyền thực dân chiếm đoạt ruộng đất để lập đồn điền và dân nông bị bẩn cùng và chết đói.

- Thực dân Anh đẩy mạnh khai thác hầm mỏ, phát triển công nghiệp chế biến, mở mang hệ thống đường giao thông, thành phố và hải cảng mới xuất hiện và thi hành chính sách "ngu dân" và khuyến khích tập quản lạc hậu và phản động.

- Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 – 1859) và phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại trong những năm 1905 – 1908 là những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và thực dân Anh.


2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

- Nửa sau thế kỉ XIX, ngoài Xiêm, các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha, Anh, Mỹ và Pháp.

- Anh biến Miến Điện thành tỉnh của Ấn Độ (1885), Mã Lai cũng trở thành thuộc địa của Anh đầu thế kỉ XX.

- Mỹ xâm lược và biến Phi-líp-pin thành thuộc địa (1898).

- Pháp xâm lược Việt Nam giữa thế kỉ XIX, sau đó là Cam-pu-chia và Lào (cuối thế kỉ XIX).

- Sự xâm lược và đô hộ dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập và tiến bộ xã hội của nhân dân Đông Nam Á.

a) In-do-ne-xi-a và Phi-líp-pin

- Ở In-do-ne-xi-a

Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

- Ở Phi-líp-pin

Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (ảnh 2)

b) Ba nước Đông Dương

- Việt Nam: Cuộc kháng chiến chống Pháp từ giữa thế kỉ XIX, phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Cam-pu-chia: Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Hoàng thân Xi-vô-tha đứng đầu (1885 – 1895).

- Lào: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Xa-van-na-khét do Pha-ca-đuốc lãnh đạo (1901), cuộc khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven (1901 – 1907).

- Liên minh: Nhân dân Việt Nam ở Nam Bộ và Tây Nguyên đoàn kết, phối hợp chiến đấu với nhân dân Cam-pu-chia, Lào chống Pháp.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Lịch sử 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX theo chương trình Sách mới rút gọn nhất. Mời các bạn click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT