logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 14: Khối lượng riêng

Tóm tắt Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 14. Khối lượng riêng theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 14. Khối lượng riêng

- Soạn Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 14


I. Khối lượng riêng

- Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích của một chất.

- Công thức tính: 

Khối lượng riêng

- Đơn vị đo: kg/m³ hoặc g/cm³ (g/mL).


II. Xác định khối lượng riêng bằng thực nghiệm


1. Xác định khối lượng riêng của một lượng chất lỏng

- Chuẩn bị: Chất lỏng cần xác định khối lượng riêng, cốc đang cần.

- Tiến hành:

+ Xác định khối lượng của lượng chất lỏng bằng cân.

+ Đổ lượng chất lỏng cần xác định khối lượng riêng vào cốc đong. Dùng cân xác định tổng khối lượng của cốc đang và lượng chất lỏng. Tính khối lượng của lượng chất lỏng bằng công thức: m = m2 - m1

+ Đo thể tích của lượng chất lỏng trên cốc đong.

+Tính khối lượng riêng của lượng chất lỏng bằng công thức: D = m/V.


2. Xác định khối lượng riêng của khối hộp chữ nhật

- Chuẩn bị: Thước, cân, khối hộp chữ nhật.

- Tiến hành: 

+ Xác định khối lượng m của khối hộp bằng cân. Đo thể tích của khối hộp bằng thước và tính thể tích của khối hộp chữ nhật. Tính khối lượng riêng của khối hộp là khối hạng của khối hộp chữ nhật.


3. Xác định khối lượng riêng của một vật có hình dạng bất kì

- Chuẩn bị: Cân, vật có hình dạng bất kì, ống đong nước.

- Tiến hành: Dùng cân xác định khối lượng m của vật. Đổ nước vào ống đong và đọc giá trị thể tích nước V1. Nhúng vật vào nước trong ống đong và đọc giá trị thể tích V2. Tính thể tích của vật bằng V = V2 - V1. Tính khối lượng riêng của vật bằng D = m/V.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều

- Soạn Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều

- Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều

- Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 14. Khối lượng riêng theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT