logo

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo (trang 155, 162)

Hướng dẫn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trang 155, 162 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo


1. Em đồng tình hay không đồng tình với nhận định nào sau đây? Vì sao?

a. Mọi người có quyền theo bất kì tôn giáo nào và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.

b. Chỉ có những người theo tôn giáo mới được bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

c. Mọi người khi đã theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào đó thì không có quyền thôi không theo tín ngưỡng, tôn giáo đó nữa.

d. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Trả lời:

a. Đồng tình vì: Điều 24 Hiến pháp 2013 quy định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

b. Không đồng tình vì: Tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Pháp luật bảo vệ cả người không theo tôn giáo.

c. Không đồng tình vì: Việc theo tôn giáo nào là quyền của mỗi cá nhân, pháp luật không quy định chỉ được theo 1 tín ngưỡng tôn giáo.

d. Không đồng tình vì Người nước ngoài phải cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo (trang 155, 162)

2. Em hãy nhận xét hành vi của nhân vật trong các trường hợp sau:

a. K (Đoàn viên thanh niên) tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương.

b.Ông A thông qua các buổi giảng đạo, truyền đạo cho bà con trong khu vực, giúp mọi người thấu hiểu hơn lẽ phải, đạo đức, lối sống cũng như chấp hành tốt các quy định pháp luật của Nhà nước.

c. Anh P (cán bộ Phường Y) hỗ trợ nhiệt tình người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trả lời:

a. Hành vi của K đáng được tuyên dương. Việc K tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương đã giúp người dân hiểu biết về quyền và nghĩa vụ để thực hiện tốt hơn.

b. Hành vi của ông A là thực hiện tốt Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Nhờ các buổi giảng đạo, truyền đạo mà bà con trong khu vực thấu hiểu hơn lẽ phải, đạo đức, lối sống cũng như chấp hành tốt các quy định pháp luật của Nhà nước.

c. Hành vi của anh P đáng được khen ngợi vì đã hỗ trợ nhiệt tình người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.


3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi

a. Trên địa bàn huyện A có nhiều cơ sở tôn giáo hoạt động, các đối tượng phản động ở nước ngoài đã liên hệ với các chức sắc tôn giáo và đề nghị họ không thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, các chức sắc tôn giáo tại đây đã từ chối và thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi của các đối tượng trên để có biện pháp ngăn chặn và xử

b. Tại bữa tiệc liên hoan cuối năm với nhiều khách hàng của tập đoàn M, khi trao đổi về tôn giáo cùng các thành viên công ty, anh T cho rằng tôn giáo P là ưu việt nhất và khuyên mọi người nên thực hành tôn giáo này. Bên cạnh đó, anh T còn có hành vi hạ thấp vai trò của các tôn giáo khác nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết giữa các tôn giáo.

Câu hỏi: Em đánh giá như thế nào về hành vi của nhân vật trong các trường hợp trên?

Trả lời:

a. Hành vi của các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện A  đã giúp nhà nước ta nhanh chóng đẩy lùi các đối tượng chống phá nhà nước Việt Nam, bảo vệ nền an ninh, chủ quyền của nước ta.

b. Hành vi của anh P khi cho rằng tôn giáo P là ưu việt nhất và khuyên mọi người nên thực hành tôn giáo này, hạ thấp tôn giáo khác là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Hậu quả là gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa các tôn giáo => ảnh hưởng đến tình hình an ninh trên địa bàn.


4. Em hãy đọc trường hợp sau và nhận xét về hành vi của K

     Anh K tự ý xây dựng các cơ sở thờ tự trái phép để lôi kéo người dân tham gia, kêu gọi quyên góp nhằm mục đích trục lợi bất chính. Sau khi biết được hành vi của anh K, anh D (hàng xóm của anh K) đã nhắc nhở, yêu cầu anh K chấm dứt hành vi của mình và tuyên truyền mọi người xung quanh không nên tin theo những hành vi vi phạm của anh K. Tuy nhiên, anh K vẫn không chấm dứt hành vi của mình.

Trả lời:

Hành vi của anh K là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xây dựng các cơ sở thờ tự trái phép để lôi kéo người dân tham gia, kêu gọi quyên góp nhằm mục đích trục lợi bất chính. Sau khi được tuyên truyền anh K vẫn không chấm dứt hành vi của mình và anh K sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


5. Em hãy sưu tầm và phân tích những việc làm thưc hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo

>>> Xem trả lời

>>> Xem toàn bộ: Soạn kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo trang 155, 162 trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 27/04/2023 - Cập nhật : 21/07/2023