logo
ADVERTISEMENT

Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 3 trang 20, 21,...25

Trả lời câu hỏi Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 3 trang 20, 21,...25 1. Thế nào là người lao động, người sử dụng lao động? 2. Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện theo nguyên tắc? Dựa trên cơ sở nào? 3. Em hãy đánh giá xu hướng tuyển dụng lao động theo ngành nghề và theo trình độ quý III/2022?

Chủ đề 2: Thị trường lao động Việt Nam

Bài 3: Thị trường lao động


1. Thế nào là người lao động, người sử dụng lao động?

Trả lời

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân đều có thể là người sử dụng lao động thông qua việc thuê mướn người lao động để làm việc theo thỏa thuận. Tuy nhiên, trong trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân, họ phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Người lao động là các cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động lao động, bao gồm cả lao động bằng sức lao động và trí óc. Họ được trả lương thông qua việc thực hiện hành vi lao động trên thực tế và làm việc dưới sự quản lý của người sử dụng lao động.


2. Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện theo nguyên tắc? Dựa trên cơ sở nào?

Trả lời

Quan hệ lao động (QHLĐ) được xác lập dựa trên pháp luật lao động, bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến lao động, cơ chế xác lập và vận hành QHLĐ, giải quyết tranh chấp lao động, và vai trò của các bên trong QHLĐ. QHLĐ bao gồm các quan hệ giữa người lao động (NLĐ), tập thể NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và tổ chức đại diện NSDLĐ.

Các quan hệ trong QHLĐ bao gồm quan hệ lao động cá nhân giữa NLĐ và NSDLĐ, quan hệ tập thể giữa đại diện tập thể NLĐ và NSDLĐ, và quan hệ giữa đại diện NLĐ, đại diện NSDLĐ và nhà nước. Nội dung QHLĐ bao gồm các yếu tố như việc làm, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, quyền và nghĩa vụ của các bên, và quan hệ trong quá trình GQTCLĐ.

QHLĐ được phân loại theo cấp độ, bao gồm QHLĐ cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp ngành và cấp doanh nghiệp. Mỗi cấp độ sẽ có những quy định và cơ chế xác lập và vận hành QHLĐ riêng biệt để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các bên trong QHLĐ.


3. Em hãy đánh giá xu hướng tuyển dụng lao động theo ngành nghề và theo trình độ quý III/2022?

Trả lời

Hiện nay, trên thị trường lao động, có ba xu hướng chính trong tuyển dụng lao động. Xu hướng đầu tiên là giảm số lượng lao động trong ngành nông nghiệp. Xu hướng thứ hai là tăng số lượng lao động trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Xu hướng thứ ba là tăng số lượng lao động được đào tạo, chiếm ưu thế so với những lao động chưa được đào tạo trong tổng số lao động trên thị trường.

Sự giảm số lượng lao động trong ngành nông nghiệp có thể được giải thích bởi sự phát triển của kinh tế, các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng phát triển. Điều này đòi hỏi thị trường lao động cần tuyển dụng nhiều lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu sản xuất và dịch vụ của xã hội.

Sự tăng số lượng lao động được đào tạo được thúc đẩy bởi nhu cầu của các công ty và tổ chức đang tìm kiếm nhân viên có trình độ cao và chuyên môn. Với sự phát triển của khoa học công nghệ và quy trình sản xuất mới, các công ty và tổ chức đòi hỏi nhân viên có trình độ cao và chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của sản xuất và dịch vụ.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 3: Thị trường lao động trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT