logo

Khoảng đồng biến của hàm số y=x^2-4x+3 là

Câu hỏi :

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ta có bảng biến thiên:

icon-date
Xuất bản : 09/01/2023 - Cập nhật : 28/08/2023