logo
ADVERTISEMENT

Khoảng cách giao tiếp XÃ GIAO THÔNG THƯỜNG là?

Câu hỏi :

Khoảng cách giao tiếp XÃ GIAO THÔNG THƯỜNG là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Khoảng cách giao tiếp XÃ GIAO THÔNG THƯỜNG là: Từ 1m đến dưới 3.5m

Khoảng cách giao tiếp XÃ GIAO THÔNG THƯỜNG là: Từ 1m đến dưới 3.5m

Trong giao tiếp nói chung và trong thuyết trình nói riêng, khoảng cách giữa ta và thính giả thể hiện mối quan tâm, quan hệ. Với mỗi mối quan hệ khác nhau, người ta có xu hướng chọn khoảng cách khác nhau. Trên lý thuyết, khoảng cách được quy định như sau:

- Thân thiện < 1m

- Riêng tư < 1,5m

- Xã giao < 4m

- Công cộng > 4m

ADVERTISEMENT