logo
ADVERTISEMENT

Khi sao chép hay di chuyển hàm, vị trí tương đối giữa các ô tính có địa chỉ là tham số

Câu hỏi :

Khi sao chép hay di chuyển hàm, vị trí tương đối giữa các ô tính có địa chỉ là tham số của hàm và ô tính chứa hàm thay đổi như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
 Để sao chép trong excel chỉ cấn ấn Ctrl + C

Khi sao chép hay di chuyển hàm, vị trí tương đối giữa các ô tính có địa chỉ là tham số của hàm và ô tính chứa hàm sẽ không thay đổi. 

Để sao chép nội dung ô có công thức bạn chỉ cần Chọn ô với công thức mà bạn muốn sao chép → nhấn Ctrl + C để sao chép → nếu muốn di chuyển nhấn Ctrl + X.

ADVERTISEMENT