logo

Từ láy như thế nào là lấy vần

40 điểm

Khiêm Duong

Ngữ văn

Lớp 7

10đ

11:12:04 19-Dec-2021
Từ láy như thế nào là lấy vần
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

Hihujg

12:12:55 20-Dec-2021

THAM KHẢO: Láy vần: Là những từ có phần vần được lặp lại. Ví dụ như: Bồi hồi, chênh vênh, càu nhàu, lẹo sẹo,….

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm