logo

Trong tài liệu, tiến trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực là

2045 điểm

Đặng Ngọc Anh

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

01:10:28 09-Oct-2021
Trong tài liệu, tiến trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực là
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Thùy Trang

03:12:30 01-Dec-2021

4

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

QueNgocHai

01:10:55 09-Oct-2021

Trong tài liệu, tiến trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực là: A. Trải nghiệm - Kiến thức mới - Thực hành, luyện tàp - Vận dụng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm