logo

Tính nhanh: 2×4+5×25

Huy Mạnh

Toán học

Lớp 1-2-3

50đ

12:10:13 13-Oct-2021
Tính nhanh: 2×4+5×25
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (3)

lyttk1292

02:10:42 27-Oct-2021

= 110

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

Hoangthuynga2009

02:10:28 21-Oct-2021

2x4+5x25 =(2x5)+(4x25) =10+100 =110

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

Nguyen quynh khanh

03:10:38 14-Oct-2021

2x4 +5 x 25 bằng (2x4) + (5x25) =8 +125= 133

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

3

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm