logo

Tìm các câu đặc biệt dưới đây và cho biết tác dụng của chúng? 19. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời!

60 điểm

NguyenChiHieu

Ngữ văn

Lớp 7

50đ

01:12:42 11-Dec-2021
Tìm các
câu. đặc biệt dưới đây và cho biết tác dụng của chúng? 19. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất. (Phạm Duy Tốn) 20. Gia xép. Một giờ đêm. Không một bóng người.
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

NguyenHieu

01:12:21 11-Dec-2021

19. Than ôi! (bộc lộ cảm xúc tiếc thương) Lo thay! Nguy thay! (Bộc lộ cảm xúc lo lắng) 20. Gia xép. Một giờ đêm. (Xác định thời gian, nơi chốn)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm