logo

là sự cụ thể hóa CT GDPT môn toán phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực của nhà trường là

2045 điểm

Đặng Ngọc Anh

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

02:10:08 09-Oct-2021
là sự cụ thể hóa CT GDPT môn toán phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực của nhà trường là
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

QueNgocHai

02:10:26 09-Oct-2021

Điền vào chỗ trống: ......là sự cụ thể hóa CT GDPT môn toán phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực của nhà trường là: B. Kế hoạch dạy học môn Toán

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm