logo

Hành động của rùa khi thực hiện lệnh LT120

40 điểm

Trần Hiền Nhi

Tin học

Lớp 4

10đ

06:07:16 28-Jul-2021
Hành động của rùa khi thực hiện lệnh LT120
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

Lyan0108

12:11:47 24-Nov-2021

Rùa quay sang trái 120 độ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm