logo

Giải bất phương trình a, (3x-2)(5x-1)>0 b, (x-1)(x-3)

30 điểm

Mạnh Dũng

Toán học

Lớp 10

20đ

02:01:40 14-Jan-2022
Giải bất phương trình a, (3x-2)(5x-1)>0 b, (x-1)(x-3)<0
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (0)

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm

    Hỏi đáp