logo

Dựa vào những hiểu biết về cấu trúc của KHDH, Thầy/Cô hãy tự xây dựng KHDH môn Toán và chia sẻ kế hoạch của mình với đồng nghiệp cả nước.

20 điểm

aichan

Toán học

Lớp 1-2-3

30đ

12:11:03 12-Nov-2021
Dựa vào những hiểu biết về cấu trúc của KHDH, Thầy/Cô hãy tự xây dựng KHDH môn Toán và chia sẻ kế hoạch của mình với đồng nghiệp cả nướ<br>c.
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (0)

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm