logo

Bản kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học gồm các thành phần chính nào sau đây

2045 điểm

Đặng Ngọc Anh

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

02:10:44 09-Oct-2021
Bản kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học gồm các thành phần chính nào sau đây
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Thùy Trang

03:12:44 01-Dec-2021

D. Phần thông tin chung; Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần Kế hoạch tự học và bói dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

QueNgocHai

02:10:02 09-Oct-2021

Bản kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học gồm các thành phần chính nào sau đây. D. Phần thông tin chung; Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần Kế hoạch tự học và bói dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm