logo

Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm các bước nào?

2045 điểm

Đặng Ngọc Anh

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

01:10:13 09-Oct-2021
Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm các bước nào?
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Thùy Trang

03:12:08 01-Dec-2021

Trải nghiệm, phân tích khám phá rút ra kiến thức, thực hành luyện tập, vận dụng kiến thức kĩ năng vào thực tiễn

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

QueNgocHai

01:10:38 09-Oct-2021

Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm các bước nào? D. Trải nghiệm, phân tích khám phá rút ra kiến thức, thực hành luyện tập, vận dụng kiến thức kĩ năng vào thực tiễn

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm