logo

Câu lệnh "WAIT 180", Rùa sẽ dừng lại mấy giây? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:59 29-Nov-2021

câu. lệnh "WAIT 180", Rùa sẽ dừng lại mấy giây? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Trọng Phúc

05:05:53 01-May-2022

Là sao

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

NguyenHieu

12:11:10 29-Nov-2021

C) 3

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm