logo
ADVERTISEMENT

Hiện tượng tỉa thưa ở cây lúa trong ruộng lúa là kết quả của

Câu hỏi :

Hiện tượng tỉa thưa ở cây lúa trong ruộng lúa là kết quả của:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Tỉa thưa ở cây lúa trong ruộng lúa là hiện tượng cạnh tranh cùng loài

Hiện tượng tỉa thưa ở cây lúa trong ruộng lúa là kết quả của cạnh tranh cùng loài. Đây là một hiện tượng cạnh tranh sinh học giữa một cá thể hoặc nhóm cá thể sản ra khi gặp điều kiện bất lợi như (thiếu thức ăn, nước, lãnh thổ..v..v.) Mục đích của việc cạnh tranh giúp duy trì ổn định số lượng cá thể cân bằng với sức chứa của môi trường. 

ADVERTISEMENT