logo

Định luật Hacdi - Vanbec chỉ đúng trong trường hợp

Câu hỏi :

Định luật Hacdi - Vanbec chỉ đúng trong trường hợp:

1. Quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên.

2. Quần thể có nhiều kiểu gene, mỗi gene có nhiều alen.

3. Các kiểu gene có sức sống và khả năng sinh sản như nhau.

4. Không phát sinh đột biến mới, hoặc tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch.

5. Không có sự di cư và nhập cư giữa các quần thể.

Phương án đúng:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Định luật Hacdi - Vanbec

Định luật Hacdi - Vanbec chỉ đúng trong trường hợp khi quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên, các kiểu gene có sức sống và khả năng sinh sản như nhau, không phát sinh đột biến mới, hoặc tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch và không có sự di cư và nhập cư giữa các quần thể.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2023 - Cập nhật : 04/02/2023