logo
ADVERTISEMENT

Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lẫn với màu xanh của lá

Câu hỏi :

Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà chúng khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lẫn với màu xanh của lá

Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà chúng khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Dacuyn, đặc điểm thích nghi này được chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị màu xanh xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu qua nhiều thế hệ.

ADVERTISEMENT