logo
ADVERTISEMENT

Greater use of public transport would cut the amount of pollution from cars

Câu hỏi :

Greater use of public transport would cut the amount of pollution from cars.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Dịch câu hỏi: Việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn sẽ cắt giảm lượng ô nhiễm phát thải từ ô tô riêng (Câu đề bài dùng “would” – ý nghĩa giả định – thực chất câu này là câu điều kiện loại 2, ngụ ý: nếu dùng phương tiện công cộng nhiều hơn thì lượng ô nhiễm từ ô tô con sẽ giảm – nhưng thực tế thì không như thế).

A. Nếu có nhiều người sử dụng phương tiện công cộng hơn, ô tô riêng sẽ ngưng phát thải khói vào bầu khí quyển. → sai nghĩa.

B. Nếu có nhiều người sử dụng phương tiện công cộng hơn, điều này sẽ cắt giảm lượng ô nhiễm phát thải từ ô tô riêng → đúng ý nhưng sai loại câu điều kiện (loại 1, bài cho loại 2). 

C. Nếu các phương tiện giao thông công cộng được sử dụng rộng rãi, con người sẽ không phải chịu đựng ô nhiễm phát thải từ ô tô riêng nữa. → sai nghĩa/ và nếu xét chặt chẽ theo ngữ pháp chính thống thì sai cấu trúc vì câu điều kiện loại 2 có “be” luôn là “were”.

D. Nếu có nhiều người sử dụng phương tiện công cộng hơn, ô nhiễm phát thải từ ô tô riêng sẽ ít đi. → đúng nghĩa, đúng cấu trúc. 

→ Đáp án D đúng về nghĩa và cấu trúc câu điều kiện loại 2. Các đáp án còn lại sai nghĩa hoặc sai cấu trúc.

ADVERTISEMENT