logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 trang 48 sgk Công nghệ 12


Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản

Câu 2 trang 48 sgk Công nghệ 12:

Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng 0,8V, U1 = 220V.

Lời giải:

a) Biến áp:

   - Chọn hệ số công suất biến áp kBA = 1,3.

   - Công suất biến áp:

   - Điện áp vào: U1 = 220V.

   - Điện áp ra:

b) Điôt:

   - Chọn hệ số dòng điện kI = 10, hệ số

   - Dòng điện điôt:

   - Điện áp ngược:

   Từ các thông số trên, tra Sổ tay linh kiện điện tử để chọn điôt loại: 1N4001 có UN= 50 V, Iđm=1 A, ∆UĐ=1 V.

c) Tụ điện

   Để lọc tốt thì tụ điện có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu đựng được điện áp U2 √2=6,36 V. Chọn tụ lọc có thông số C = 1000 μF, Uđm=25 V.

Xem toàn bộ Giải bài tập Công nghệ 12: Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản

ADVERTISEMENT