logo

Bài 10. Thực hành - Mạch nguồn điện 1 chiều

Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

I. Nội dung và quy trình thực hành

   Bước 1: Quan sát, tìm hiểu các linh kiện trên mạch nguồn thực tế

   Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện trên

   Bước 3: Cắm mạch thí nghiệm vào nguồn điện xoay chiều

   Dùng đồng hồ vạn năng đo và ghi kết quả các điện áp ở những vị trí sau đây vào bảng theo mẫu báo cáo thực hành:

      - Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp của biến áp nguồn u~.

      - Điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp của biến áp nguồn u1~.

      - Điện áp ở đầu ra sau mạch lọc U3-.

      - Điện áp ở đầu ra sau mạch ổn U4-.

Video mô phỏng:

II. Mẫu báo cáo thực hành

1. Sơ đồ nguyên lí của mạch nguồn thực tế

      Vẽ sơ đồ nguyên lí vào báo cáo thực hành

2. Kết quả đo điện áp ở các vị trí theo trình tự thí nghiệm và rút ra nhận xét kết luận về:

      - Tỉ số của biến áp nguồn.

      - Trị số hiệu dụng và trị số đỉnh của điện áp xoay chiều ở cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

Giải bài tập Công nghệ 12: Bài 10. Thực hành - Mạch nguồn điện 1 chiều – TopLoigiai

3. Đánh giá kết quả thực hành

   Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Xem toàn bộ Giải bài tập Công nghệ 12: Bài 10. Thực hành - Mạch nguồn điện 1 chiều