logo

Giải Bài 4 trang 17 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 - 19

Bài 4 trang 17 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Em hãy viết ra những điều mà em biết về hai nhận vật ở hình 4, hình 5 (tên, năm sinh, năm mất và những sáng tác tiêu biểu).

Lời giải

Giải Bài 4 trang 17 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

- Mô – da: Thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc.

- Lép – Tôn – xtôi: Trào lưu văn học tiến bộ và chủ nghĩa hiện thực phê phán.

 

ADVERTISEMENT