logo

Giải Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 - 19

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Quan sát bức ảnh “Tàu thủy Phơn – tơn” em hãy cho biết:

- Chiếc tàu thủy này có gì khác so với những chiếc buồm trước đây.

- Hãy kể một câu chuyện về sự ra đời của tàu thủy Phơn – tơn dựa theo cốt truyện sau:

Lời giải

+ Chiếc tàu thủy này có gì khác so với những chiếc buồm trước đây.

Tàu thủy Phơn – tơn chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.

+ Hãy kể một câu chuyện về sự ra đời của tàu thủy Phơn – tơn dựa theo cốt truyện sau:

Ông sang Pháp gặp Na – pô – lê – ông. Trở về Mĩ chế tạo chiếc tàu thủy mang tên ông. Chiếc tàu hạ thủy chạy được 240km. Phơn – tơn nhớ lại: “Tôi đã vượt qua tất cả thuyền chèo và thuyền buồm. Người ta có cảm tưởng rằng tất cả các thứ đó đều đứng im bỏ neo”.

ADVERTISEMENT