logo

Giải Bài 3 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 3 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Quan sát hình 3, hình 4 dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

- Cho biết hai bức hình đó diễn ra sự kiện gì, ở đâu? Vào thời gian nào?

- Trình bày ngắn gọn vai trò của Nhà nước Mĩ trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933:

Lời giải

+ Cho biết hai bức hình đó diễn ra sự kiện gì, ở đâu? Vào thời gian nào?

Giải Bài 3 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+ Trình bày ngắn gọn vai trò của Nhà nước Mĩ trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933:

Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng bằng Chính sách mới của Tổng thống Ru – dơ – ven.

ADVERTISEMENT