logo

Giải Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào nội dung ở mục I: “Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX” trang 93 trong SGK (đoạn in chữ nhỏ). Em hãy tô màu vào biểu đồ dưới đây để thấy rõ được ngành công nghiệp của Mĩ phát triển như thế nào so với thế giới.

Lời giải

Giải Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

ADVERTISEMENT