logo

Giải Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Sau khi quan sát hình 1, hình 2 và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

- Phát biểu nhận xét của mình về tình hình kinh tế và xã hội của nước Mĩ ở thập niên 20 của thế kỉ XX, cho biết nước Mĩ có ngành kinh tế nào phát triển. Tại sao?

- Giải thích nguyên nhân của sự tương phản giữa hai bức tranh đó

Lời giải

+ Phát biểu nhận xét của mình về tình hình kinh tế và xã hội của nước Mĩ ở thập niên 20 của thế kỉ XX, cho biết nước Mĩ có ngành kinh tế nào phát triển. Tại sao?

Mĩ bước vào thời kì phồn vinh và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. Công nghiệp ở nước Mĩ là phát triển nhất vì áp dụng được những thành tựu về khoa học - kĩ thuật.

+ Giải thích nguyên nhân của sự tương phản giữa hai bức tranh đó

Do sự phát triển kinh tế không đồng đều giữa các khu vực.

ADVERTISEMENT