logo

Giải Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Giải Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Quan sát bức ảnh trong hình 14 SGK, em hãy cho biết:

- Tên, năm sinh, năm mất của nhân vật trong ảnh:

- Phát minh của nhân vật đó có ý nghĩa như thế nào đối với các ngành kinh tế của nước Anh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX:

Lời giải

+ Tên, năm sinh, năm mất của nhân vật trong ảnh:

Oát (1736 – 1819)

+ Phát minh của nhân vật đó có ý nghĩa như thế nào đối với các ngành kinh tế của nước Anh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX:

Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước, từ đó các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện. Lúc đầu máy móc được sử dụng trong ngành dệt vải, về sau được đưa dần vào các ngành kinh tế khác đặc biệt và giao thộng vận tải. Tàu thủy chạy bằng hơi nước thay thế thuyền buồm, xe lửa và đường sắt bắt đầu xuất hiện.

ADVERTISEMENT