logo

Giải Bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Giải Bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Dựa vào hình 20 lược đồ “Cách mạng 1848-1849 ở châu Âu” trog SGK, em hãy:

- Điền vào lược đồ trong hình bên tên các địa danh nơi bừng nổ phong trào cách mạng 1849- 1849 ở châu Âu.

- Nêu nhiệm vụ cách mạng ở một số nước châu Âu trong cuộc cách mạng 1848-1849:

Lời giải

+ Điền vào lược đồ trong hình bên tên các địa danh nơi bừng nổ phong trào cách mạng 1849- 1849 ở châu Âu.

Giải Bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+ Nêu nhiệm vụ cách mạng ở một số nước châu Âu trong cuộc cách mạng 1848-1849:

- Ở Đức, Italia: Thống nhất đất nước, mở đường cho CNTB phát triển.

- Áo – Hung, Hung – ga – ri, Séc, Ba Lan,…: Đấu tranh đòi giải quyết các vấn đề dân tộc, thành lập các quốc gia độc lập.

ADVERTISEMENT