logo

Giải Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Giải Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Giải Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

- Hai bức trang trên mô tả máy kéo sợi ở nước Anh đầu thế ki XVIII, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào.Tên của máy kéo sợi trong hình 2 là gì.

- Lập bảng thống kê những phát minh tiêu biểu trong cuộc cách mạng công nghiệp trong những nội dung sau:

Lời giải

+ Hai bức trang trên mô tả máy kéo sợi ở nước Anh đầu thế ki XVIII, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào.Tên của máy kéo sợi trong hình 2 là gì.

Tên của máy kéo sợi trong hình 2 là máy kéo sợi Gien – ni, tác dụng giúp tăng năng suất lên 8 lần so với trước kia

+ Lập bảng thống kê những phát minh tiêu biểu trong cuộc cách mạng công nghiệp trong những nội dung sau:

Thời gian

Tên phát minh

Người phát minh

Áp dụng vào ngành công nghiệp nào

1764

Máy kéo sợi Gien - ni

Giêm – ha – gri - vơ

Công nghiệp nhẹ

1785

Máy dệt

Ét – mơn Các - rai

Công nghiệp nhẹ

1784

Máy hơi nước

Giêm Oát

Dệt vải -> áp dụng nhiều ngành khác

ADVERTISEMENT