logo

Em và nhóm học tập sưu tầm các bài phát biểu, bài viết của những người nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức trang 74: Em và nhóm học tập sưu tầm các bài phát biểu, bài viết của những người nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới về quyền binh đẳng giữa các dân tộc và chia sẻ với các bạn trong lớp. (Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc)

Câu hỏi: Em và nhóm học tập sưu tầm các bài phát biểu, bài viết của những người nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới về quyền bình đẳng giữa các dân tộc và chia sẻ với các bạn trong lớp.

Trả lời: 

Dưới đây là một số bài phát biểu và bài viết của các nhân vật nổi tiếng về quyền bình đẳng giữa các dân tộc:

Bài phát biểu của Nelson Mandela tại Diễn đàn Văn hóa và Giáo dục Hội đồng Liên Hợp Quốc (1998):
"Chúng ta không thể xây dựng một xã hội ổn định, hạnh phúc và phát triển nếu không đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Đó là một trách nhiệm của chúng ta, là những người sống trong thế giới này, phải đưa ra các hành động thực tế để đối phó với sự phân biệt chủng tộc và bảo vệ quyền bình đẳng của tất cả mọi người."

Bài phát biểu của Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (2018):
"Để đối phó với sự phân biệt chủng tộc và tạo ra một thế giới bình đẳng, công bằng và đoàn kết, chúng ta cần xác định và khắc phục những sai lầm của quá khứ. Chúng ta cần thúc đẩy quyền bình đẳng và xóa bỏ những rào cản, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, để tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp cận với những nguồn lực và cơ hội phát triển."

Bài viết của Nữ hoàng Anh Elizabeth II đăng trên tạp chí The Commonwealth (2018):
"Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là một giá trị cốt lõi của Di sản chung của chúng ta. Chúng ta phải đề cao sự đa dạng và tôn trọng các giá trị và quyền của các dân tộc khác nhau, đồng thời đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đối thoại, thay vì cô lập và bảo vệ lợi ích của chính mình."

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 09/03/2023 - Cập nhật : 29/07/2023