logo

Em hãy nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo?

Câu hỏi: Em hãy nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo?

Trả lời:

* Cách trả lời 1:

- Giống nhau:

+ Đều là quyền của công dân.

+ Đều bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Là công cụ và phương tiện để quản lí nhà nước và xã hội.

- Khác nhau:

Tiêu chí so sánh Khiếu nại Tố cáo
Về đối tượng Các quyết định hành chính, hành vi hành chính Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Cơ sở Quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại khi bị xâm phạm. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Mục đích Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người đã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại. Phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

* Cách trả lời 2:

Giống nhau:

- Đều là cách thức phản ánh, thông báo về một hành vi sai trái hoặc vi phạm pháp luật.

- Đều có tác dụng yêu cầu cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vụ việc.

- Đều được bảo vệ bởi pháp luật và không ai được trừng phạt hay đối xử kỳ thị với người khiếu nại hoặc người tố cáo.

Khác nhau:

- Khiếu nại thường được sử dụng để phản ánh những việc liên quan đến mâu thuẫn về quyền lợi dân sự, kinh tế, văn hóa... Trong khi đó, tố cáo thường được sử dụng để phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật hoặc những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, tội phạm...

- Người khiếu nại có thể là bất kỳ ai, trong khi người tố cáo thường là những người có liên quan đặc biệt đến vụ việc.

- Quy trình giải quyết khiếu nại và tố cáo cũng có những khác biệt về thủ tục, thời gian giải quyết và cơ quan có thẩm quyền xử lý.

>>> Xem thêm: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh diều Bài 15

icon-date
Xuất bản : 13/03/2023 - Cập nhật : 29/07/2023