logo
ADVERTISEMENT

Em hãy nêu ví dụ về một hành vi vi phạm bản quyền đối với sản phẩm tin học

Câu hỏi: Em hãy nêu ví dụ về một hành vi vi phạm bản quyền đối với sản phẩm tin học 

Trả lời:

Một số ví dụ về hành vi vi phạm bản quyền đối với sản phẩm tin học:

Em hãy nêu ví dụ về một hành vi vi phạm bản quyền đối với sản phẩm tin học

- Sao chép, cài đặt phần mềm lậu không hỏi ý kiến tác giả

- Phá khoá phần mềm trái phép

- Sử dụng phần mềm lậu không mua bản quyền

- Cài win lậu cho máy tính.

- Crack phần mềm microsoft office.

ADVERTISEMENT