logo
ADVERTISEMENT

Chọn một tệp thư mục nghĩa là

Câu hỏi :

Chọn một tệp thư mục nghĩa là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Thư mục (Folder, Directory) là một loại tệp đặc biệt, đóng vai trò là vật chứa, dùng trong quản lý và sắp xếp tệp. Để chọn một tệp thư mục, ta nháy đúp chuột lên tệp/ thư mục.

Ví dụ: 

- Để xem nội dung một đĩa/thư mục ta kích hoạt biểu tượng đĩa hay thư mục cần xem.

Nội dung thư mục

- Nháy đúp chuột tại biểu tượng hoặc tên của thư mục tương ứng.

Lưu ý: 

Nội dung thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng hoặc dưới dạng danh sách tên tệp hoặc một số định dạng khác theo các tùy chọn trong bảng tùy chọn Chế độ xem.

Nếu cửa sổ không đủ lớn để chứa nội dung của thư mục, bạn có thể kéo thanh cuộn ở cạnh phải (thanh cuộn dọc) hoặc thanh cuộn ở cạnh dưới của cửa sổ (thanh cuộn ngang) để xem phần còn lại .

ADVERTISEMENT