logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu Sự tích quả Dưa hấu


Đọc hiểu Sự tích quả Dưa hấu

Quả thật hòn đảo này rất hoang vu và không có một bóng người, chắc chưa từng có người nào đặt chân lên hòn đảo. Trên đảo chỉ có chút cây cỏ mọc lơ thơ và vài loài chim biển sinh sống. Chàng tìm kiếm mãi mới tìm được chút quả dại chua chát và chút rau dại để ăn tạm bợ qua ngày. Kể từ đó, An Tiêm đi khắp con đảo tìm những loại rau rừng để trồng, kiếm quả rừng để ăn. Nàng Ba, vợ An Tiêm thì ra biển kiếm ngao, kiêm ốc. Đứa con lớn được chàng dạy cho cách làm bẫy chim, nhưng rồi dần dần lũ chim cũng đề phòng nên có ngày thằng bé không bẫy được con chim nào. Mặc dù cá rất nhiều nhưng An Tiêm không có lưới để bắt, quả thì cũng có mùa. Chính vì vậy gia đình An Tiêm vẫn chủ yếu sống qua ngày đoạn tháng bằng những thứ rau dại mang về trồng trong vườn. Cuộc đời của bốn người rất khốn khó và lao đao. Tuy muôn vàn khó nhọc nhưng An Tiêm vẫn nuôi trong mình một hi vọng rồi sẽ có ngày cuộc sống sẽ khấm khá lên. 

(Trích Sự tích quả dưa hấu, Việt sử giai thoại, NXB Giáo dục)

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2. Trong đoạn trích có những nhân vật nào? 

Câu 3. Trong đoạn trích, An Tiêm dạy con làm việc gì? 

Câu 4. Xác định biện pháp tu từ trong câu “Kể từ đó, An Tiêm đi khắp con đảo tìm những loại rau rừng để trồng, kiếm quả rừng để ăn. Nàng ba, vợ An Tiêm thì ra biển kiếm ngao, kiêm ốc. Đứa con lớn được chàng dạy cho cách làm bẫy chim, nhưng rồi dần dần lũ chim cũng đề phòng nên có ngày thằng bé không bẫy được con chim nào.” 

Câu 5. Đoạn trích trên kể về sự việc gì? 

Câu 6. Thông điệp mà tác giả muốn nhắn gửi trong đoạn trích trên là gì?


Đáp án Đọc hiểu Sự tích quả Dưa hấu

Câu 1:

Phương thức biểu đat chính của đoạn trích Quả thật hòn đảo này rất hoang vu… (sự tích quả dưa hấu) là phương thức biểu đạt tự sự

Câu 2: 

Trong đoạn trích Sự tích quả dưa hấu có những nhân vật sau:

- Mai An Tiêm

- Nàng Ba. 

- Người con của Mai An Tiêm với Nàng Ba.

Câu 3: 

Đọc qua đoạn trích chúng ta thấy Mai An Tiêm đã dạy người con cho cách làm bẫy chim.

Câu 4:

Các biện pháp tu từ trong câu “Kể từ đó, An Tiêm đi khắp con đảo tìm những loại rau rừng để trồng, kiếm quả rừng để ăn. Nàng ba, vợ An Tiêm thì ra biển kiếm ngao, kiêm ốc. Đứa con lớn được chàng dạy cho cách làm bẫy chim, nhưng rồi dần dần lũ chim cũng đề phòng nên có ngày thằng bé không bẫy được con chim nào.” Gồm:

- Biện pháp liệt kê: tìm rau rừng, kiếm quả rừng, kiếm ngao, kiếm ốc.

- Biện pháp tu từ nhân hóa: lũ chim cũng đề phòng.

Câu 5: 

Đoạn trích trên kể về Cuộc sống vất vả gia đình Mai An Tiêm trên hòn đảo hoang.

Câu 6:

Cuộc sống có những lúc khó khăn nhưng chúng ta cần có hi vọng.

Thông điệp tác giả muốn gửi đến chúng ta là: 

+ Trong cuộc sống có những lúc khó khăn chúng ta cần phải nỗ lực bản thân, suy nghĩ tích cực và luôn luôn cố gắng vươn mình lên bất chấp mọi hoàn cảnh.

ADVERTISEMENT