logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu Lâu nay, chúng ta thường được nghe báo động

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Lâu nay, chúng ta thường được nghe báo động: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn. Câu (1) với câu (2) liên kết với nhau bằng phép liên kết nào? Chỉ ra từ ngữ thực hiện phép liên kết đó. Xác định và gọi tên thành phần biệt lập có trong câu: Giải quyết tình trạng này, cần phải tính đến cả hai phương diện chủ thể đọc và đối tượng đọc, nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc, hai chiều này tác động qua lại với nhau.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Lâu nay, chúng ta thường được nghe báo động về sự sa sút của văn hóa đọc(1). Giải quyết tình trạng này, cần phải tính đến cả hai phương diện chủ thể đọc và đối tượng đọc, nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc, hai chiều này tác động qua lại với nhau(2). Nếu chỉ có những cuốn sách dở thì hiển nhiên người đọc sẽ hờ hững(3). Ngược lại, nếu người đọc không được chuẩn bị nền tảng văn hóa cần thiết thì dù sách hay bao nhiêu vẫn là vô ích(4)[...]

(Trích Hãy cầm lấy và đọc - Huỳnh Như Phương)

Đọc hiểu Lâu nay, chúng ta thường được nghe báo động

Đọc hiểu Lâu nay, chúng ta thường được nghe báo động

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.(0.5 điểm)

Câu 2: Câu (1) với câu (2) liên kết với nhau bằng phép liên kết nào? Chỉ ra từ ngữ thực hiện phép liên kết đó.

Câu 3: Xác định và gọi tên thành phần biệt lập có trong câu: Giải quyết tình trạng này, cần phải tính đến cả hai phương diện chủ thể đọc và đối tượng đọc, nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc, hai chiều này tác động qua lại với nhau. (1.0 điểm)

Câu 4: Phân tích cấu trúc của câu văn sau: Ngược lại, nếu người đọc không được chuẩn bị nền tảng văn hóa cần thiết thì dù sách hay bao nhiêu vẫn là vô ích. và cho biết đó là kiểu câu xét theo cấu tạo ? (0.5 điểm)

Câu 5: Nêu nội dung chính của đoạn văn (1.0 điểm)


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: Nghị luận

Câu 2:

Câu (1) và câu (2) liên kết với nhau bằng phép liên kết nguyên nhân - kết quả. Từ ngữ thực hiện phép liên kết đó là "nghĩa là".

Câu 3: 

Thành phần biệt lập có trong câu trên là: "những cuốn sách dở". Thành phần phụ chú-nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc, hai chiều này tác động qua lại với nhau.  

Câu 4: 

Xét theo cấu tạo, câu trên thuộc kiểu câu phủ định. 

Câu 5: 

Đoạn văn nêu tình trạng sa sút đáng báo động của văn hóa đọc. Để giải quyết tình trạng này, cần phải tính đến cả hai phương diện chủ thể đọc và đối tượng đọc, nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc, hai chiều này tác động qua lại với nhau

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Lâu nay, chúng ta thường được nghe báo động. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

ADVERTISEMENT