logo

Đọc hiểu Giệt giặc: Máu Việt Nam đang chảy

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Giệt giặc: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra những câu thơ miêu tả tình cảnh đất nước lâm nguy khi bị giặc xâm lược? Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn thơ trên? Đoạn thơ muốn gửi đến người đọc thông điệp gì? 

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:

Máu Việt Nam đang chảy
Đỏ đồng, ôi máu yêu!
Miền Nam đang bốc cháy
Đồng bào ôi lửa thiêu!

Mau mau lên đứng dậy!
Gươm gươm đâu, tuốt ra
Súng súng đâu, vác chạy
Cứu cứu đồng bào ta!

Giết giết quân xâm lược!
Mau xung phong! Xung phong!
Cờ bay lên cứu nước
Máu giặc phải thành sông!

Ha ha! Bay phải chết
Lũ tàn ác gian tham!
Muôn trái tim đoàn kết
Toàn dân tộc Việt Nam!

(Trích: Giệt giặc - Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003)

Đọc hiểu Giệt giặc

Đọc hiểu Giệt giặc

Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2. Chỉ ra những câu thơ miêu tả tình cảnh đất nước lâm nguy khi bị giặc xâm lược? 

Câu 3. Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn thơ trên? 

Câu 4. Đoạn thơ muốn gửi đến người đọc thông điệp gì? 


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1.

Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt.

Câu 2. 

Những câu thơ miêu tả tình cảnh đất nước lâm nguy khi bị giặc xâm lược:

Câu 3. 

Nội dung của đoạn thơ trên: Thể hiện cuộc ra trận anh dũng diễn ra ác liệt của nhân dân ta, thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần dân tộc. Mọi người dân cùng chung tay đánh tan lũ giặc xâm lược.

Câu 4. 

Đoạn thơ đã thể hiện công lao của cha ông đi trước, qua đó muốn gửi đến người đọc thông điệp nhắc nhở thế hệ sau phải có tinh thần: Uống nước nhớ nguồn, tri ân, biết ơn, giữ gìn và bảo vệ đất nước. Bồi dưỡng tình yêu đất nước và đoàn kết, chung tay giữ gìn và cùng phát triển đất nước ngày một vững mạnh.

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Giệt giặc. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 26/04/2023 - Cập nhật : 29/06/2023