logo

Điểm giống nhau về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam là

Câu hỏi :

Điểm giống nhau về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Điểm giống nhau về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam là D - xuất phát từ nhu cầu bảo vệ cuộc sống cộng đồng.

Các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Chămpa, Khơ Me... đều xuất phát từ nhu cầu bảo vệ cuộc sống cộng đồng. Với những tình huống đe dọa từ thiên nhiên và những sự tấn công từ các thế lực bên ngoài, các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đã phát triển nhiều kỹ thuật và nghệ thuật để bảo vệ cuộc sống cộng đồng của mình.

Ví dụ, nền văn hóa Đông Sơn đã phát triển những kỹ thuật sản xuất đồ đồng như gong, trống, lưỡi dao, kiếm... để sử dụng trong chiến tranh và các nghi lễ tôn giáo. Nền văn hóa Chămpa cũng phát triển nhiều kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, điêu khắc đá, trang sức, tạo ra những công trình kiến trúc với mục đích bảo vệ và thể hiện quyền lực của triều đình.

Tóm lại, điểm giống nhau của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam là xuất phát từ nhu cầu bảo vệ cuộc sống cộng đồng và phát triển những kỹ thuật, nghệ thuật để đối phó với thiên nhiên và các thế lực bên ngoài.

icon-date
Xuất bản : 22/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023