logo
ADVERTISEMENT

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 2 Thực hành trang 13

Hãy thu thập tư liệu về đặc điểm kinh tế, một số khía cạnh xã hội của một quốc gia có nền kinh tế phát triển và một quốc gia có nên kinh tế đang phát triển từ các nguồn khác nhau.

Bài 2: Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế - xã hội của các nhóm nước 


Hãy thu thập tư liệu về đặc điểm kinh tế, một số khía cạnh xã hội của một quốc gia có nền kinh tế phát triển và một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển từ các nguồn khác nhau.

Trả lời:

Tự liệu 1: 

- Thông tin về một quốc gia có nền kinh tế phát triển: Nhật Bản

Kinh tế Nhật Bản là kinh tế thứ ba lớn nhất thế giới, với GDP đứng thứ ba trên thế giới và là nền kinh tế phát triển rất nhanh trong những thập kỷ qua.

Cơ cấu kinh tế Nhật Bản đã chuyển dịch từ sản xuất đơn giản sang các ngành công nghiệp cao cấp, như sản xuất oto, điện tử, máy tính, hàng không và các sản phẩm công nghệ cao khác.

Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP, với 71,4%, theo sau đó là ngành công nghiệp và nông nghiệp.

Nhật Bản là một đất nước giàu có và phát triển, có một hệ thống giáo dục tốt và hệ thống y tế được phát triển rất tốt. Tuy nhiên, xã hội Nhật Bản cũng đối mặt với nhiều thách thức như sự già hoá dân số, tỷ lệ sinh thấp và các vấn đề môi trường.

- Thông tin về một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển: Việt Nam

Kinh tế Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng trong những năm gần đây, với mức tăng trưởng GDP trung bình đạt khoảng 6,5-7% mỗi năm.

Cơ cấu kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự đa dạng, với ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP, theo sau đó là ngành dịch vụ và nông nghiệp.

Việt Nam đang tiến hành cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như sự chênh lệch phát triển giữa các vùng, nghèo đói, bất bình đẳng giới tính, và các vấn đề môi trường.

Tư liệu 2: 

Indonesia đang trong quá trình phát triển với mức thu nhập quốc gia bình quân đạt 3870 USD/người. Tuy nhiên, hoạt động thương mại chiếm 41,3%, dân số tăng nhanh và tỷ lệ lao động được đào tạo còn thấp.

Trong khi đó, Anh đã phát triển hơn với mức thu nhập quốc gia bình quân là 39.830 USD/người. Hoạt động thương mại chiếm 58,7%, dân số có cơ cấu với tỷ lệ gia tăng thấp, tuổi thọ trung bình cao và đô thị hóa đang ngày càng gia tăng.

ADVERTISEMENT