logo
ADVERTISEMENT

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 5 trang 19, 21

1. Hãy hoàn thành thông tin về một số tổ chức khu vực và quốc tế theo bảng sau: 2. Hãy thu thập thông tin về hoạt động của Việt Nam tại một trong các tổ chức khu vực hoặc quốc tế.

Bài 5: Một số tổ chức khu vực và quốc tế

Mở rộng


Xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa đã thúc đẩy các nền kinh tế kết nối lại để cùng nhau tìm giải pháp cho những vấn đề chung, Từ đó dẫn đến sự hình thành và phát triển các tổ chức khu vực và quốc tế với những mục tiêu hoạt động và nhiệm vụ khác nhau. Vậy, có những tổ chức tiêu biểu nào của quốc tế và khu vực? Những tổ chức này có đặc điểm như thế nào?

Trả lời: 

Những tổ chức tiêu biểu của Quốc tế và khu vực:

Ở cấp quốc tế: WHO, UNESCO, UNICEF, UN đều có trách nhiệm giữ gìn hòa bình và an ninh toàn cầu, bảo vệ quyền con người và cung cấp viện trợ nhân đạo.

Ở khu vực: APEC và các diễn đàn kinh tế khác được tạo ra nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư trong khu vực, mở rộng thương mại và tăng cường quan hệ kinh tế giữa các quốc gia.

1. Liên hợp quốc


Câu hỏi: Dựa vào hình 5.1 và thông tin trong bài, hãy trình bày về tổ chức Liên hợp quốc.

Trả lời: 

+ Hoàn cảnh, mục đích:

Tổ chức Liên Hợp Quốc (UN) là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1945, với mục đích chính là tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới, giúp duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển kinh tế và xã hội toàn cầu, bảo vệ quyền con người và thúc đẩy tôn trọng văn hoá và đa dạng văn hóa trên thế giới.

+ Nguyên tắc hoạt động:

Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên. Tổ chức cũng khuyến khích giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng cách thương lượng và giải quyết theo phương thức hòa bình. Tổ chức cũng thúc đẩy sự phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên tự nhiên.

Tổ chức Liên Hợp Quốc cũng có các nguyên tắc như nguyên tắc bình đẳng và sự cộng tác, nhằm thúc đẩy sự tôn trọng giữa các quốc gia thành viên. Tổ chức Liên Hợp Quốc cũng thực hiện các hoạt động và chương trình trên toàn thế giới để giúp các quốc gia thành viên phát triển và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

+ Vai trò:

Tổ chức Liên Hợp Quốc đã trở thành một diễn đàn quốc tế với vai trò là nơi hợp tác và đấu tranh để duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp và xung đột.

Ngoài ra, Tổ chức Liên Hợp Quốc còn thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế giữa các quốc gia thành viên.

Hiện tại, Tổ chức Liên Hợp Quốc có 192 quốc gia là thành viên.

Vào tháng 9 năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Tổ chức Liên Hợp Quốc.

2. Quỹ tiền tệ quốc tế


Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài, hãy trình bày về tổ chức Qũy tiền tệ Quốc tế.

Trả lời: 

Qũy Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund - IMF) là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1944, với mục đích giúp thúc đẩy hợp tác tài chính và tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới. IMF cung cấp cho các quốc gia thành viên vay vốn và các dịch vụ tài chính khác nhằm giúp đỡ các nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn. Tổ chức cũng có nhiệm vụ giám sát các chính sách tài chính của các quốc gia thành viên và cung cấp các khuyến nghị về cải cách kinh tế và tài chính. IMF có trụ sở tại Washington D.C., Hoa Kỳ và hiện có hơn 190 quốc gia là thành viên.

3. Tổ chức thương mại thế giới


Câu hỏi: Dựa vào hình 5.2 và thông tin trong bài, hãy trình bày về Tổ chức Thương mại Thế giới.

Trả lời:

Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization - WTO) là tổ chức quốc tế có nhiệm vụ quản lý và giám sát các thỏa thuận thương mại giữa các quốc gia trên toàn cầu. WTO được thành lập vào năm 1995, thay thế cho GATT (Hiệp định Thương mại chung), với mục tiêu thúc đẩy tự do thương mại và giảm các rào cản thương mại giữa các quốc gia thành viên. WTO giám sát và đàm phán các thỏa thuận thương mại, giải quyết các tranh chấp thương mại giữa các quốc gia, cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và pháp lý cho các quốc gia tham gia. Tổ chức có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ và hiện có hơn 160 quốc gia thành viên.

4. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương


Câu hỏi: Dựa vào thông tin trong bài, hãy trình bày về Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Trả lời: 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1989, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hiện nay, APEC có 21 thành viên, bao gồm các nước từ châu Á (như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) đến châu Mỹ (như Mỹ, Canada, Chile), đại diện cho hơn 60% GDP toàn cầu. APEC không phải là một tổ chức với các thỏa thuận bắt buộc, mà là một diễn đàn để các quốc gia thành viên đàm phán và hợp tác về các vấn đề liên quan đến kinh tế và phát triển bền vững, như giảm nghèo, phát triển hạ tầng, tăng cường thương mại và đầu tư. APEC cũng thường tổ chức các hội nghị thượng đỉnh hàng năm, lần lượt do các quốc gia thành viên đăng cai.

5 .Luyện tập


Câu hỏi: Hãy hoàn thành thông tin về một số tổ chức khu vực và quốc tế theo bảng sau:

Trả lời:

 Tên tổ chức

 Trụ sở chính

 Năm thành lập

 Số thành viên hiện tại

 Nhiệm vụ

 UN  New York- Hoa Kỳ  1977  193(2020)  Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
 IMF  Wasington- Hoa Kỳ  1994  190  Đảm bảo hệ thống tiền tệ quốc tế
 APEC  Xingapo  1998  21  Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng khu vực.

6. Vận dụng 


Câu hỏi: Hãy thu thập thông tin về hoạt động của Việt Nam tại một trong các tổ chức khu vực hoặc quốc tế.

Trả lời:

Việt Nam là thành viên tích cực của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á). ASEAN là một tổ chức khu vực chính trị - an ninh và kinh tế - thương mại, được thành lập vào năm 1967 bởi 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Hiện nay, ASEAN có tổng cộng 10 quốc gia thành viên.

Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 và đã tham gia tích cực các hoạt động của tổ chức, như tham gia đàm phán các thỏa thuận kinh tế tự do với các nước thành viên khác, đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN chung. Trong năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và đã có nhiều hoạt động quan trọng trong năm này, bao gồm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, các hội nghị cấp bộ trưởng và các cuộc họp công tác của các nhóm làm việc khác nhau trong ASEAN. Việt Nam cũng thường xuyên đề xuất các sáng kiến và chương trình hợp tác kinh tế - thương mại cho ASEAN, góp phần đưa ASEAN trở thành một khu vực kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và quan trọng trên thế giới.

ADVERTISEMENT