logo

Trả lời câu hỏi Địa lí 11 Cánh diều Bài 24 (trang 117)

Hướng dẫn Soạn Địa lí 11 Cánh Diều Bài 24: Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản trang 117 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 24: Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản


1. Thu thập, chọn lọc, hệ thống hóa tư liệu, dữ liệu về hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ với nước ngoài, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản. 

Trả lời:

- Hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ:

+ Nhật Bản là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và nghiên cứu khoa học. Đất nước này thường hợp tác và chuyển giao công nghệ với nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu.

+ Các tài liệu liên quan đến hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ thường bao gồm các hiệp định hợp tác, các nghiên cứu và báo cáo về các dự án và thành tựu khoa học công nghệ chung giữa Nhật Bản và các quốc gia đối tác.

+Tổ chức như Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology - MEXT) và các trường đại học và viện nghiên cứu của Nhật Bản thường là nguồn thông tin quan trọng về hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

+ Nhật Bản là một trong những quốc gia hàng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài và có mạng lưới đầu tư toàn cầu rộng lớn.

+ Các thông tin về đầu tư FDI của Nhật Bản thường được thu thập và tổng hợp bởi các cơ quan chính phủ như Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (Ministry of Economy, Trade and Industry - METI) và các tổ chức nghiên cứu về kinh tế và đầu tư.

+ Dữ liệu về các dự án đầu tư cụ thể, lĩnh vực đầu tư, quy mô và địa điểm đầu tư thường có sẵn trong các báo cáo hàng năm và cơ sở dữ liệu chính thống về FDI của Nhật Bản.
- Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):

+ Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ lớn về hỗ trợ phát triển chính thức, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia đang phát triển.

+ Các thông tin về ODA của Nhật Bản thường được công bố và tổng hợp bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Japan International Cooperation Agency - JICA).

+ Dữ liệu về các dự án ODA cụ thể, quy mô tài trợ, lĩnh vực hỗ trợ và quốc gia nhận ODA thường được công bố trong các báo cáo và cơ sở dữ liệu chính thống về ODA của Nhật Bản.

+ Để có thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn nên truy cập các trang web chính thức của các cơ quan chính phủ Nhật Bản liên quan, như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Bộ Ngoại giao và JICA, cũng như các trường đại học và viện nghiên cứu có liên quan.

Bài 24: Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

2. Lập đề cương bài báo cáo. 

Trả lời:

- Đề cương báo cáo:

+ Hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ

+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản.


3. Viết báo cáo ngắn gọn truyền đạt những nét nổi bật về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản 

Gợi ý nội dung báo cáo: 

+ Hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ. 

+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Nhật Bản.

>>> Xem trả lời

>>> Xem toàn bộ: Soạn Địa 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Địa lí 11 Cánh Diều Bài 24: Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản trang 117 trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 04/03/2023 - Cập nhật : 08/08/2023