logo

Trả lời câu hỏi Địa lí 11 Cánh diều Bài 27 (trang 132, 133)

Hướng dẫn Soạn Địa lí 11 Cánh Diều Bài 27: Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc trang 132, 133 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 27: Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc


1. Thu thập, chọn lọc tư liệu về GDP; trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và sự phát triển kinh tế vùng duyên hải của Trung Quốc. 

Trả lời:

Quy mô GDP và trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của một số tỉnh, thành phố ở vùng duyên hải Trung Quốc năm 2020

(Đơn vị: tỉ USD)

Tỉnh, thành phố Quy mô GDP Xuất khẩu Nhập khẩu
Thiên Tân 204,1 44,6 62,2
Thượng Hải 560,9 198,9 306,5
Quảng Đông 1 605,2 630,3 396,8
Giang Tô 1 488,7 397,6 247,4

(Nguồn: Niên giám thống kê Trung Quốc, 2021)


2. Xây dựng đề cương bài báo cáo. 

Trả lời:

- Đề cương báo cáo:

+ Giới thiệu khái quát về vùng duyên hải của Trung Quốc

+ Những thay đổi trong GDP và trị giá xuất khẩu, nhập khẩu

+ Sự phát triển kinh tế

Bài 27: Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

3. Viết một báo cáo ngắn gọn về GDP; trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và sự phát triển kinh tế tại vùng duyên hải của Trung Quốc. 

Gợi ý: 

- Những thay đổi trong GDP và trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc.

- Sự phát triển kinh tế tại vùng duyên hải của Trung Quốc.

>>> Xem trả lời

>>> Xem toàn bộ: Soạn Địa 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Địa lí 11 Cánh Diều Bài 27: Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc trang 132, 133 trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 04/03/2023 - Cập nhật : 08/08/2023